Вы здесь

Отделение малоинвазивной хирургии

Расположено - 2 корпус, 6 этаж Контактный телефон - (0512) 55-50-03

 

Заведующий отделением -  врач высшей категории Серебро Владимир Леонидович

Отделение оказывает плановую хирургическую помощь жителям г.Николаева и области с желче-каменной болезнью, механической желтухой, грыжами различной локализации и пр. Все оперативные вмешательства проводятся с применением современных методик малоинвазивной хиругии - лапароскопические операции на органах брюшной полости и малого таза у женщин, холедохоскопия при камнях общего желчного протока и пр. Консультативный прием - ежедневно с 9.00 до 13.00

Отделение эндохирругии организовано в 1995 году. Родоначальниками эндоскопической хирургии в Николаевской области являются Чеботарев А.П. ( в настоящее время - главный врач нашей больницы ) и первый зав. отделением эндохирургии - Хомченко Л.В. В нашем отделении накоплен самый большой практический опыт выполнения лапароскопических хирургических и гинекологических операций в Николаевской области - первая лапароскопическая операция (удаление желчного пузыря по поводу желчнокаменной болезни) была выполнена в 1995 году и первая лапароскопическая гинекологическая операция в Николаевской области была выполнена  в 1997 году - гинеколог Плохенко В.К.

 

 Сегодня в отделении оперируют хирурги высшей аттестационной категории:

- главный врач больницы, Заслуженный Врач Украины - А.П. Чеботарев
- заведующий отделением, хирург - В.Л. Серебро
- старший ординатор, хирург  - И.В. Терновая
- гинеколог - С.В. Тертычный

 

 

Вересень 2017

 

Малоінвазивна хірургія – золотий стандарт сучасного лікування

 

            В міській лікарні № 3 м.Миколаєва все ширше використовуються сучасні можливості малоінвазивної хірургії як при лікуванні хворих в плановому порядку, так і при наданні хворим невідкладної хірургічної допомоги.

            Лапароскопічні операції вперше на півдні України розпочали виконувати в міській лікарні № 3 м.Миколаєва ще в 1995 році. Лапароскопічні хірургічні втручання вже багато років та широко проводяться в нашій лікарні при лікуванні жовчнокам’яної хвороби, злуковій хворобі черевної порожнин, різноманітних захворюваннях жіночої статевої сфери тощо. На сьогодні все більше та активніше впроваджуються малоінвазивні хірургія при наданні допомоги при невідкладних хірургічних захворюваннях - при гострому апендициті, при гострому холециститі та гострому панкреатиті, при розривах кист придатків у жінок, при діагностиці та лікуванні позаматкової вагітності та діагностиці та лікуванні внутрішньочеревних кровотеч тощо.

            Все активніше проводиться мініінвазивне видалення апендикса (лапароскопічна апендектомія). На сьогодні – це загально прийнята практика у всьому світі (при гострому неускладненому апендициті).  

Як проводиться сьогодні таке втручання?

Знезболювання – загальний наркоз. Мета втручання – видалення апендиксу з ознаками загострення. Для виконання лапароскопічної апендектомії в більшості випадків виконується лише три невеликі проколи в черевній стінці:

1.      в області пупка — для установки відеокамери (5-10 мм)

2.      внизу живота зліва (5-10 мм)

3.      внизу живота, відповідно до розташування апендиксу та характеру загострення, що вирішується після огляду  черевної порожнини (5 мм)

 

Оперативне втручання проводиться достатньо швидко та естетично. Вже через кілька годин після операції (після просинання з наркозу) пацієнту дозволяється ходити по палаті. В випадках неускладненого апендициту пацієнт виписується з лікарні на амбулаторне лікування через 24 – 36 годин після втручання (вирішується індивідуально, враховуючі перебіг хірургічного втручання, вік хворого, наявність супутньої патології, та т.і.). Пацієнт достатньо швидко повертається до повсякденної активності та діяльності.  При відсутності фізичної навантажень, через 5-6 днів після операції можна повертатись до праці.

                Для проведення вказаних оперативних втручань  в нашій лікарні є сучасне дороговартісне обладнання. Втручання та знеболювання проводять підготовлені для лапароскопічних операцій хірурги та анестезіологи, що мають багаторічний досвід в малоінвазивній хірургії.

Лапароскопічна операція видалення апендиксу має цілий ряд переваг перед загальнохірругічним втручанням, що робить її пріоритетною для вибору:

Переваги:

Недоліки:

 

1.Висока діагностична точність

1.Неможливість виконання при вираженому злуковому  процесі в черевні порожнині

2.Минимальне пошкодження черевної стінки, що гарантує максимально швидке відновлення тканин та дозволяє скоротити час на реабілітацію до 2 діб

2.  Висока вартість обладнання  та досить тривала підготовка персоналу

3.Сниження числа недоцільних апендектомій

3. Лапароскопічне  видалення апендикса повинні виконувати спеціально підготовлені хірурги,  що мають тривалий стаж та опит роботи в лапароскопічній хірургії

4.Маловиражений післяопераційний больовий синдром

5. Прекрасний косметичний результат та незначне пошкодження черевної стінки  -  невеликі проколи черевної стінки уже через півроку майже не видно

 6. Значний відсоток успішного перебігу операції втручання та після операційного періоду.

7. Зниження необхідності в додаткових рентгенологічних дослідженнях.

8. Незначні вірогідність виникнення важких післяопераційний ускладненнь

9.  Зниження частоти розвитку  злукового процесу /спаєм/ в черевній порожнині  

 

 

10. Зниження числа раневих інфекцій

 

 

 

12. Значне скорочення терміну перебування в стаціонарі

13. Можливість відразу при операції широкого огляду та діагностики органів черевної порожнини, що знаходяться рядом з апендиксом.

 14. Повернення до звичайного життя в короткий період після оперативного втручання.

15. Операція рекомендована пацієнтам  з великою вагою, жінкам в предменопаузі, хворим похилого віку.

 

 

 

 

 

Лапароскопия

Лапароскопия (греч. «лапаро» — живот, «скопео» — смотрю) — это осмотр органов брюшной полости и оперативные вмешательства, выполняемые при помощи эндоскопа (оптический прибор), который вводится в брюшную полость через разрезы в передней брюшной стенке.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАПАРОСКОПИИ перед лапаротомией (операция  открытым доступом):

 • Меньшая травматизация тканей за счет меньших разрезов, отсутствия пересыхания тканей;
 • Более бережное «оперирование», обусловленное лучшей видимостью строения тканей за счет оптического увеличения;
 • Меньшая длительность пребывания в больнице (как правило не более одних суток).

Лапароскопия используется как для постановки диагноза  — диагностическая лапароскопия, так и с лечебной целью - оперативная (хирургическая) лапароскопия.

Показания для лапароскопии:

 • Бесплодие;
 • Внематочная беременность;
 • Опухоли и опухолеподобные образования (кисты и кистомы яичников, гидросальпинксы, параовариальные кисты) придатков матки;
 • Эндометриоз;
 • Лейомиома;
 • Некоторые виды опущения и выпадения органов малого таза.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Лапароскопические операции при бесплодии

Спайки маточных труб являются преградой на пути яйцеклетки в матку, что в свою очередь становится причиной бесплодия. К возникновению спаек маточных труб обычно приводят различные воспаления женских половых органов, эндометриоз и некоторые венерические заболевания (хламидиоз, гонорея). Такие образования вызывают боли внизу живота, которые не снимаются обезболивающими и спазмолитиками. Также спайки маточных труб могут стать причиной внематочной беременности, что очень опасно для здоровья и жизни женщины. При обычном гинекологическом осмотре их сложно заметить. Малоэффективен в этом случае и ультразвук. Диагностировать спайки маточных труб лучше всего с помощью миниатюрной видеокамеры, которая вводится через небольшой прокол брюшной стенки (лапароскопия). Устранение спаек маточных труб также проводят лапароскопически, с помощью видеокамер определяя локализацию спаек и рассекая их хирургическими инструментами.

Яичниковый дриллинг (сверление). Синдром поликистозных яичников является одной из основных причин бесплодия, которое наступает вследствие отсутствия регулярной овуляции. Для нормализации функции яичников используется лапароскопическая процедура- яичниковый дриллинг (сверление).В яичнике под контролем лапароскопа лазером или биполярным электродом прожигают 4-6 дырочек (рис.). Механизм действия этой процедуры пока недостаточно понятен, но известно, что такая «стимуляция» заставляет яичник возобновить овуляцию.

Лапароскопия при внематочной беременности

Внематочная беременность при природном зачатии встречается в 1% случаев, а при искусственном оплодотворении — приблизительно в 2-11%. Чаще всего бывает трубная беременность. Одним из методов лечения внематочной (трубной) беременности является оперативное удаление плодного яйца или маточной трубы. В нашей стране в силу отсутствия достаточного количества эндоскопических отделений и специалистов, большая часть внематочных беременностей оперируются лапаротомным (открытым) доступом (с разрезанием передней брюшной стенки). Хотя только тяжелое состояние пациентки вследствие кровотечения является показанием для лапаротомии, а во всех остальных ситуациях может быть использован лапароскопический доступ. Женщина может планировать следующую беременность уже спустя 1 месяц после лапароскопического вмешательства, и лишь спустя 3-6 месяцев- после лапаротомии.

Лечение эндометриоза

Эндометриоз — это заболевание, которое возникает вследствие разрастания ткани идентичной или похожей на эндометрий (слизистая оболочка матки) за пределами полости матки. Объем оперативного вмешательства может быть разным: от удаления или разрушения очага — до удаления пораженных органов, в зависимости от возраста женщины , необходимости восстановления репродуктивной функции, тяжести эндометриоза.

Лапароскопическое лечение эндометриоза — это искусство. Очаги эндометриоза иногда растут вглубь тканей и на поверхности его можно даже не заметить. Кроме того, в патологический процесс нередко вовлекаются смежные органы, такие как мочевой пузырь, прямая кишка, другие отделы кишечника, тазовые сосуды. При неполном удалении эндометриоидная ткань разрастается с еще большей скоростью, самочувствие пациентки ухудшается. Поэтому очень важным этапом является дооперационная диагностика, тщательное планирование оперативного вмешательства, высокий профессионализм хирурга, при необходимости привлечение хирургов смежных специальностей (общие хирурги, урологи, микрохирурги), наличие всего необходимого спектра лапароскопического инструментария.

Лапароскопическое лечение лейомиомы матки

Лейомиома матки — это доброкачественная опухоль мышцы матки. При этом заболевании мышечные волокна закручиваются кольцами и формируют узлы. Они могут быть расположены в различных участках маточной стенки и расти в полость матки — подслизистая (субмукозная) лейомиома, наружу — подоболочечная (субсерозная) лейомиома и в глубь мышцы матки — внутримышечная (интрамуральная) лейомиома. Объем оперативного вмешательства при лейомиоме матки бывает разным. В случаях подоболочечного, внутримышечного расположения и небольшого количества узлов проводится их лапароскопическое удаление. У женщин старшего возраста, большом количестве и больших размерах узлов, производится лапароскопическое удаление матки (гистерэктомия). Для выполнения этой операции кроме обычных лапароскопических инструментов используется морселлятор (измельчитель), которым постепенно срезается и отсасывается ткань, подлежащая удалению.

Подслизистая миома матки удаляется гистероскопическим доступом (см. гистероскопия). При наличии комбинации подслизистой и подоболочечной или внутримышечной миомы, иногда, когда для этого существуют условия (количество, размеры, расположение узлов), можно выполнить одновременное лапароскопическое и гистероскопическое удаление узлов.

Лапароскопическое восстановление тазового дна

Опущение влагалища и тазовых органов почти всегда существует у женщин в менопаузе. Это обусловлено низким уровнем эстрогенов и ухудшением обмена веществ в тканях органов малого таза и промежности. Но достаточно часто эти патологические состояния возникают и в более раннем возрасте. Причинами этого могут быть роды, оперативные вмешательства, при которых повреждаются нервы и мышцы тазового дна; генетические факторы, обусловливающие врожденную «слабость» соединительной ткани.

При лапароскопии выявляются поврежденные ткани и при помощи искусственных мембран и швов укрепляются слабые стенки.

При опущениях и выпадениях свода влагалища и грыже кишечника (энтероцеле), а также при некоторых формах опущения и выпадения мочевого пузыря и уретры лапароскопичесие операции считаются более эффективными, чем лапаротомные.

Противопоказания к лапароскопии:

 • высокая степень ожирения;
 • общие инфекционные заболевания;
 • нарушения сворачивания крови;
 • поздние сроки беременности.

Подготовка к операции

Перед операцией необходимо сдать лабораторные анализы, пройти УЗ исследование органов брюшной полости, электрокардиограмму и другие диагностические процедуры назначенные доктором. За 8 часов до операции следует прекратить прием пищи и жидкости.

 

Как проходит операция

Техника лапароскопии. В передней брюшной стенке производятся небольшие, от 3 мм до 1 см отверстия. Для проведения хирургической лапароскопии достаточно, как правило, трех таких отверстий, одно из которых расположено в области пупка, а два других — в нижних боковых отделах живота. Через одно отверстие (пупочное) вводится оптика, а два других служат каналами для введения инструментов. Для улучшения видимости и удобства проведения лечебных вмешательств в брюшную полость под давлением закачивается газ (СО2), который поднимает переднюю брюшную стенку и оттесняет петли кишечника из зоны оперирования.

 

Послеоперационное наблюдение

Послеоперационный период протекает значительно легче, чем после традиционного открытого доступа (лапаротомия). Постельный режим составляет одни сутки, полное восстановление работо- и дееспособности наступает в течение одной недели.